فرناندو رویایی ماجراجویانه در سر دارد، ستاره‌ها در گرامیداشت آن نورافشانی می‌کنند، باد این رویا را دنبال کرده و آسمان نظاره‌گر است. “فرناندو” می‌خواهد که فراتر رود. فراتر از قید و بندها، فراتر از خود زندگی… فرناندو” آوازی را زمزمه می‌کند: “زمان کوتاه است، بیا به تمامی زندگی کنیم…” داستان “فرنادو”، اشتیاق او برای رسیدن به رهایی و پایداری‌اش در دنبال کردن این رویا، الهام‌بخش ما بوده است. به یاد همه کسانیکه در دنبال کردن رویاهایشان ثابت قدم هستند…

نمایش دادن همه 6 نتیجه