از آنجا که هنر همیشه الهام بخش عطرسازی است، عطرسازان همیشه به افرادی که از هنر و هنرمندان حمایت می‌کنند احترام می گذارند، این برند ادای احترامی است به یکی از مهمترین حامیان هنر: کاردینال مازارینو.
بدون شک، مازارینو یکی از افرادی است که فرانسه به خاطر شهرت در هنر و فرهنگ غنی به او مدیون است.

نمایش دادن همه 4 نتیجه