مفهوم بعضی از نوشته‌های روی عطر

مفهوم بعضی از نوشته‌های روی عطر

مفهوم نوشته: floz  در کشور ما این نوشته اکثراً غلط جا افتاده است و بیشتر floz را نشانه ماندگاری عطر و درصد خلوص مواد معطر می‌دانند، در صورتی که floz واحد اندازه‌گیری مایعات در آمریکا و کانادا است برای مثال 3.4 floz برابر است با ۱۰۰ میلی‌لیتر هست.
مفهوم نوشته: vol  بر روی جعبه عطرها یا خود شیشه عطرها نوشته vol را می‌بینیم که نشان دهنده درصد آب و الکل آن عطر است.
دیگر نوشته یا نشانه‌ای که بر روی عطر‌ها وجود دارد، تصویر یک ظرف با در باز هست که اکثرا یا 24 M یا 36 M  داخل آن نوشته شده است که نشان دهنده این است که بعد باز کردن محصول و بعد از اولین اسپری این مدت تاریخ انقضای آن عطر می‌باشد و بعد از آن، عطر خاصیت خود را از دست می‌دهد و بوی آن عوض می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید