نکاتی در مورد ماسکارا (ریمل)

نکاتی در مورد ماسکارا (ریمل)

برای تکمیل آرایش و حالت بخشیدن به چشم‌ها از ماسکارا استفاده می کنیم، ماسکاراها با توجه به مواد تشکیل دهنده و اپلیکاتورهایشان قابلیت‌های متفاوتی از قبیل حجم دهنده، بلند کننده، حالت دهنده و جدا کننده دارند.

همچنین ماسکاراها در انواع ضدآب، مقاوم در برابر آب و معمولی، با غلظت رنگی مشکی معمولی و خیلی مشکی و همچنین انواع رنگی آن در رنگ‌های آبی و سرمه ای، قهوه ای، سبز و بنفش می باشد.

نحوه صحیح استفاده از ماسکارا:

ابتدا نوک مژه‌ها را توسط اپلیکاتور به مواد آغشته می کنیم. سپس یکبار از پشت مژه‌ها در حالتی که نگاه به پایین است از ریشه تا نوک مژه‌ها را برس می‌کشیم و در مرحله بعد از زیر مژه‌ها در حالتی که چشم‌ها باز هستند از ریشه تا نوک مژه‌ها را برس می‌کشیم، برای فرم‌دهی بهتر گوشه‌های خارجی چشم ها را به سمت بیرون برس می‌کشیم.

نکته:

  • هرگز در ماسکارای برندهای معتبر دنیا ماده‌ای به نام خرده مژه وجود ندارد.
  • تاریخ مصرف ماسکارا از زمانی که درب آن باز و با اکسیژن ترکیب می‌شود حداکثر ۶ ماه می‌باشد.
  • از پمپ کردن ماسکارا به واسطه اپلیکاتور بپرهیزید زیرا باعث خشکی آن می‌شود و در هنگام استفاده از آن با انگشت درب آن را نگه داشته و مانع ورود هوا به داخل مخزن آن شوید.

برای دیدن انواع ماسکارا (ریمل) کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید