گروه بویایی چوبی (Woody)

گروه بویایی چوبی (Woody)

این روزها سرمایه گذاری های اغلب کمپانی های عطرسازی برای تولید عطر مردانه، به میزان زیادی روی گروه رایحه های چوبی متمرکز شده است. عطرهایی که در تولید آنها و به ویژه در نت میانی از اسانس انواع چوبها استفاده شده و بویی از چوب درختان می دهند و دلیل این کار جاذبه بسیاری بود که این گروه بویایی داشت.
عطر هایی که در این دسته قرار می‌گیرند به هنگام استشمام بوی چوب‌های معطر از آنها متصاعد می‌شود.
زیر مجموعه های خانواده چوبی عبارتند از:

چوبی – آب: (Aquatic)
رایحه این عطرها به هنگام استشمام، ملایم، خنک، شیرین، اسپورت است و بویی از عطر آب را با خود دارد.

چوبی – آروماتیک: (Aromatic)
در رایحه این عطرها اسانس چوب با گیاهان و علف ها مخلوط می شود که در کل بویی از چوب، مقوا یا صابون از آنها استشمام می شود.

چوبی – چایپر: (Chypre)
رایحه ای بسیار کلاسیک، خشک، دودی، تند و سنگین دارند.

چوبی – گل و مشک: (Woody-Floral)
رایحه این عطرها شیرینی و تلخی چوب مانند را همزمان دارد.

چوبی – تند: (Spicy)
رایحه تند و اسپایسی در این گروه کاملاً مشهود است و اولین رایحه ای که به مشام می خورد بوی ادویه هاست که رایحه غالب در این گروه است.

برای دیدن انواع عطر های خانواده ی چوبی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید