معرفی انواع گروه بویایی عطرها

معرفی انواع گروه بویایی عطرها

انواع گروه های اصلی بویایی در عطرها  به شرح زیر عبارتند از:

آروماتیک (aromatic)
چایپر یا شیپق (chypre)
میوه‌ای (fruity)
مرکباتی (citrus)
گلی (floral)
چرمی (leather)
شرقی (oriental)
چوبی (woody)
ادویه‌ای (spicy)

در روزهای آینده با معرفی هر گروه بویایی با ما همراه باشید.