جشنواره رمضان در لارا

جشنواره رمضان در لارا

در ازای خريد هر ١٠٠ هزار تومان از فروشگاههای لارا یک شانس در قرعه کشی عید فطر خواهید داشت.
– نفر اول کارت هدیه ٥٠٠ هزار تومانی لارا
– نفر دوم کارت هدیه ٤٠٠ هزار تومانی لارا
– نفر سوم کارت هدیه ٣٠٠ هزار تومانی لارا
– نفر چهارم کارت هدیه ٢٠٠ هزار تومانی لارا